W Dzienniku Ustaw z dnia 10 września 2020 r. pod pozycją 1559 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dnia 11.08.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 418).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.