W Dzienniku Ustaw z dnia 5 marca 2019 r. pod pozycją 420 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 08.02.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2241).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.