W Dzienniku Ustaw z dnia 30 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1668 opublikowano nową ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną dalej „ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.