W związku z faktem, że Elżbieta Rafalska uzyskała mandat do Parlamentu Europejskiego, jej funkcję obejmie Bożena Borys-Szopa.

Bożena Borys-Szopa urodziła się 11 marca 1954 roku w Lędzinach, z wykształcenia jest prawniczką, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Nowa minister od lat zajmuje się tematyką pracy, warunków pracy itp. W  latach 1998-2002 sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, a od 2002 roku była jej wiceprzewodniczącą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji. W okresie od 15 marca 2006 roku do 21 sierpnia 2008 roku sprawowała funkcję głównego inspektora pracy. W grudniu 2007 roku ukończyła aplikację inspektorską, zdobywając uprawnienia inspektora pracy.

W 1991 roku weszła w skład Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”, a w 2002 roku została wiceprzewodniczącą i sekretarzem zarządu regionu. Zrezygnowała z tej funkcji w 2006 roku po powołaniu na stanowisko głównego inspektora pracy. W latach 1998-2006 była członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Od 1 listopada 2008 roku Bożena Borys-Szopa była doradcą Prezydenta RP ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp. 21 września 2009 roku została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 5 lipca 2010 roku złożyła rezygnację z pełnionych funkcji. Dzień później została odwołana z funkcji podsekretarza stanu.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości została wybrana na posłankę w okręgu katowickim. W Sejmie pracowała w Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, której była przewodniczącą.

Bożena Borys-Szopa jest laureatką Nagrody Pro Labore Securo, przyznawanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy za wybitne zasługi w służbie publicznej na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy oraz Nagrody Państwowej Inspekcji Pracy im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy. Jest również autorką licznych publikacji na temat uprawnień pracowniczych oraz nadzoru nad warunkami pracy w Polsce i krajach UE.

gr; źródło: MRPiPS