Aby zapewnić właściwe i sprawne funkcjonowanie zakładu pracy, pracodawca musi, odpowiednio do swych potrzeb, określić ramy czasowe, w zakresie których

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.