W Dzienniku Ustaw z dnia 11 maja 2020 r. pod pozycją 830 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.05.2020 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1471).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1565),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 4 maja 2020 r.

W ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 4 maja 2020 r. wyszczególniono przepisy pominięte w jednolitym tekście omawianej ustawy – są to art. 2 i 3 ustawy zmieniającej z dnia 19 lipca 2019 r., będące regulacjami przejściowymi.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.