„Czy z dotacji samorządowej można pokryć wydatki takie jak:

  1. badania lekarskie pracowników (orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy oraz badania sanitarno-epidemiologiczne),
  2. zakup i montaż monitoringu w salach przedszkolnych i na placu zabaw,
  3. obsługę BHP- szkolenia pracowników?”

Zgodnie z …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.