Sporą grupę wśród wszystkich pracujących w Polsce stanowią pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Ich status jest

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.