W czerwcu liczba osób bezrobotnych osiągnęła rekordowy poziom poniżej miliona osób, osiągając wartość 969 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w czerwcu do 5,9% z 6,1% w maju – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze rok temu wynosiła 7%.

W czerwcu liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 33,1 tys. w porównaniu z majem br. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Największy spadek odnotowano w woj.:
 • warmińsko-mazurskim (4,8%),
 • zachodniopomorskim (4,7%) oraz
 • lubuskim (4,4%).
Spadek bezrobocia nastąpił we wszystkich regionach Polski.
Jak informuje resort pracy firmy chętnie zatrudniają nowych pracowników. W czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów 137,4 tys. ofert miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Najwięcej nowych miejsc pracy zgłoszono na:
 • Mazowszu (18,08 tys.),
 • Śląsku (16,9 tys.) oraz
 • Dolnym Śląsku (16,1 tys.).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła 5,9% i w porównaniu do maja zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc. Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy w:
 • warmińsko-mazurskim (o 0,5 pkt. proc.) oraz
 • zachodniopomorskim (o 0,4 pkt. proc.)
Stopa bezrobocia w czerwcu br. była o 1,1 punktu procentowego niższa niż rok temu.
Tylko województwo warmińsko-mazurskie ma stopę bezrobocia dwucyfrową, w pozostałych województwach wartość ta nie przekracza 9%. W czterech województwa nie przekracza ona wartości 5%:
 • w wielkopolskim (3,3%),
 • śląskim (4,6%),
 • małopolskim (4,8%) oraz
 • pomorskim (4.9%).

źródło: MRPiPS, oprac. gr.