MRPiPS przedstawiło dane na temat rynku pracy i wynagrodzeń podczas briefingu prasowego.Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ubiegłym roku wyniosło 4918,17 złotych. Oznacza to, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 4,8 proc.

W latach 2012-2015, czyli przez 4 lata, przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosły realnie o 11 proc. a w latach 2016-2019, czyli również w ciągu 4 lat, wzrost wyniósł 19,4 proc.

Średni realny roczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2012-2015 wyniósł 2,6 proc., a w latach 2016-2019 – 4,5 proc. To najszybszy średni wzrost od 30 lat.

W ostatnich latach dużo szybciej rośnie też minimalne wynagrodzenie.

Pensje rosną szybciej niż ceny

Szefowa resortu rodziny mówiła też, że pomimo obecnego w gospodarce wzrostu cen, wynagrodzenia rosną jeszcze szybciej, co oznacza, że siła nabywcza portfeli Polaków rośnie. W efekcie w 2019 r. mogliśmy kupić więcej takich samych produktów niż w roku 2015.

Ostatnie lata to również pozytywne zmiany na rynku pracy. MRPiPS podkreśla likwidację syndromu pierwszej dniówki, zniesienie przepisów dyskryminujących pracowników ze względu na staż pracy. Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

2019 dobrym rokiem na rynku pracy

Z danych BAEL wynika, że w III kw. 2019 r. liczba pracujących osiągnęła rekordowo wysoki poziom, tj. 16,6 mln osób. To wzrost o 385 tys. osób w stosunku do analogicznego okresu 2015 r.

Coraz mniej Polaków pozostaje też bez pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu 2019 r. wyniosła 866,4 tys. osób i była o blisko 700 tys. osób mniejsza niż w końcu 2015 roku. To spadek o 44,6 proc. W końcu 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc. i była o 4,5 pkt proc. niższa niż w końcu 2015 roku. Jest to najniższy od 30 lat poziom tego wskaźnika odnotowany w końcu roku. Wynik ten był znacznie lepszy, niż przewidywano w projekcie budżetu na 2019 r. (5,6 proc.)

Renty i emerytury w górę

Minister Marlena Maląg ogłosiła w środę również, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2020 r. wynosi 103,56 proc. To więcej, niż prognozowano. Oznacza to, do emerytów i rencistów trafi więcej pieniędzy.

I tak świadczenia do wysokości 1966,29 zł wzrosną o 70 zł, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty wzrosną o wskaźnik waloryzacji – 103,56 proc. Jednocześnie najniższe emerytura wzrośnie o 100 zł – z 1100 zł do 1200 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 900 zł.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego szacowany jest na ok. 9,2 mld zł.

źródło: MRPiPS