W środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowało nowe propozycje przepisów dotyczące rynku pracy.

Proponowane zmiany dotyczą osób bezrobotnych, pracodawców oraz urzędów pracy. W szczególności  dotyczą m.in. profilowania pomocy, wsparcia długotrwale bezrobotnych, podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych do 130 proc. przy stażu pracy 30 lat. Mówił także, że zmiany dla pracodawców dotyczą m.in. wprowadzenia bonu ofertowego czy ułatwienia kontynuacji pracy cudzoziemców u tego samego pracodawcy.

Główne cele zmian ustawy o rynku pracy to:

  • zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy;
  • zwiększenie dostępności i optymalizacja form pomocy świadczonej przez urzędy pracy;
  • zwiększenie pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;
  • ułatwienie obywatelom polskim powrotu do kraju z zagranicy;
  • ułatwienia w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy;
  • zmiana funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy.

Proponowane przepisy mają zastąpić ustawę o promocji zatrudnienia.

Projekt ustawy został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2019 r.

źródło: MRPiPS, oprac. gr.