Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła dotychczasowe wyniki kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta podczas spotkania, które odbyło się 27 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli: wiceminister pracy Stanisław Szwed, poseł Janusz Śniadek, przedstawiciele organizacji związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Zastępca GIP poinformował, że od 11 marca do 17 czerwca 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 8,3 tys. kontroli placówek handlowych, które były otwarte w dni objęte zakazem handlu. Tylko w 7% przypadków stwierdzili, że sklepy zostały otwarte wbrew prawu. W związku ze złamaniem zakazu handlu nałożyli 223 mandaty karne na kwotę 240 tys. zł, skierowali 242 wnioski o ukaranie do sądu oraz zastosowali 145 środków oddziaływania wychowawczego. Ponadto w związku z otrzymanymi sygnałami, inspektorzy pracy sprawdzili 7,6 tys. placówek handlowych stwierdzając, że placówki te – zgodnie z obowiązującym prawem – były zamknięte. Łącznie, działaniami kontrolnymi i sprawdzającymi Państwowa Inspekcja Pracy objęła prawie 16 tys. placówek handlowych. W realizację przeprowadzonych dotąd działań kontrolnych zaangażowanych było ponad 900 inspektorów pracy.

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedział przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, m.in. ze względu na konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących pomocy członków rodziny przy handlu w niedziele objęte zakazem, działania centrów dystrybucyjnych oraz przepisów o placówkach pocztowych.

Poseł Janusz Śniadek, wiceprzewodniczący Komisji ds. Kontroli Państwowej i przewodniczący Rady Ochrony Pracy stwierdził, że prace nad projektem nowelizacji mogą się rozpocząć we wrześniu lub październiku br.

źródło: PIP