Z dniem 4 maja 2019 r. weszły w życie przepisy specjalnej ustawy, której celem jest pełne wdrożenie – w ramach krajowego systemu prawnego – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”. Wspomniana ustawa przewiduje zmiany także w przepisach k.p.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.