Dziś (10 stycznia) miało miejsce kolejne spotkanie.

Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w oświacie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” i dotyczyło wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

W trakcie konsultacji minister zaznaczyła, że proponowane w projekcie rozporządzenia podwyżki dla nauczycieli to pierwsza od kilku lat gwarancja rewaloryzacji nauczycielskich pensji. Przypomniała również, że docelowo, do roku 2020, wynagrodzenia w oświacie wzrosną o  15%. Od 1 stycznia 2019 nauczyciele otrzymali o 5% więcej, a za rok ma to być kolejne 5%.

Jak przeczytamy na stronie ministerstwa, od przyszłego roku średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosić ma 3.197 zł, nauczyciela kontraktowego – 3.549 zł, nauczyciela mianowanego – 4.604 zł, a dyplomowanego – 5.883 zł.

Kwoty te są jednak niezadowalające dla związków zawodowych, które walczą o podwyżkę zasadniczej pensji o 1.000 zł.

Poniedziałkowe spotkanie zakończyło się bez konkretnych deklaracji i zmian w dotychczasowym projekcie rozporządzenia.

Dziś (czwartek, 10 stycznia) odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, jednak ze względu na zbyt dużą liczbę uczestników, minister Zalewska wyszła z sali i do dyskusji zaprosiła jedynie wybranych reprezentantów Związku Nauczycielstwa Polskiego i innych związków.

Agata Pąchalska