W Dzienniku Ustaw z dnia 21 listopada 2018 r. pod pozycją 2177 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu z dn. 09.11.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.