Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2250 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.

Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa do poziomu 14,70 zł, z obecnych 13,70 zł.

Należy przypomnieć, że do 15 września RM ma przyjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Płaca minimalna podlega negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego i rząd musi zapoznać się z opinią partnerów społecznych i związków zawodowych.  Jednak taki wzrost płacy minimalnej (przypomnijmy, że jeszcze dwa tygodnie temu planowano, że będą to kwoty odpowiednio 2220 zł i 14,50 zł) spotka się z pozytywnym odbiorem, szczególnie związków zawodowych, które proponowały wzrost wynagrodzenia minimalnego do kwot zaprezentowanych przez MR.

gr.