W Dzienniku Ustaw z dnia 27 września 2018 r. pod pozycją 1838 opublikowano rozp. MNISW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, w którym określono najniższą, ustawowo gwarantowaną kwotę podstawowej płacy miesięcznej przysługującej profesorom zatrudnionym w publicznych uczelniach.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.