Celem projektu „Lekcja: Enter” jest podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym (pisaliśmy o nim tutaj).

Inicjatywa przewiduje przeszkolenie ponad 75 tys. nauczycieli pod kątem jak najlepszego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy z uczniami. Projekt zakłada także przygotowanie pedagogów do tworzenia własnych e-materiałów i korzystania z istniejących, dostępnych np. na stronie epodreczniki.pl.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Każdy uczestnik przedsięwzięcia odbędzie 40-godzinne szkolenie, opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem TIK, a także wykorzystując je, przeprowadzi zajęcia z uczniami. Będzie mógł także korzystać z webinarów i tutoriali, udostępnionych na specjalnej platformie.

Nabór do projektu ruszył na początku stycznia, a pierwsze szkolenia odbędą się już w lutym. Organizacją szkoleń w poszczególnych województwach zajmują się grantobiorcy, do których należy kierować zgłoszenia. Ich lista oraz szczegółowe informacje dot. projektu znajdują się na tej stronie.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków UE.

Agata Pąchalska