W Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. pod pozycją 1156 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 191, poz. 1133).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.