Tarcza finansowa PFR, będąca elementem rządowej tarczy antykryzysowej, jest programem mającym na celu zminimalizować gospodarcze skutki pandemii COVID-19. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców. Głównymi założeniami Tarczy PFR jest udzielenie preferencyjnego finansowania przedsiębiorcom celem utrzymania płynności i stabilności finansowej, co bezpośrednio przełoży się na ochronę miejsc pracy i zabezpieczenie finansowe obywateli.

Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR?

Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

  • zatrudnia co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników, z wyłączeniem właściciela, oraz
  • jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2.000.000 EUR.

Małe i średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorca, który zatrudnia do 249 Pracowników, z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 EUR, przy czym:

  • nie jest mikroprzedsiębiorcą, lub
  • nie jest beneficjentem programu wsparcia dla dużych przedsiębiorstw.

Kryteria jakie należy spełnić aby skorzystać z Tarczy Finansowej PFR: …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.