W Dzienniku Ustaw z dnia 28 września 2020 r. pod pozycją 1658 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.09.2020 r., w załączniku do którego zawarty został nowy jednolity tekst ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.