Wprowadzona w ostatnim czasie ustawa z dn. 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 374) pozwala zastosować szczególne rozwiązania dotyczące pracy w okresie szczególnym, jakim jest zagrożenie koronawirusem.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.