Closeup of business woman hand typing on laptop keyboard

W komunikacie dla użytkowników programu Płatnik i innych programów służących do przesyłania dokumentów do ZUS Zakład poinformował o konieczności aktualizacji certyfikatu ZUS „PE-2-ZUS-EWD”.

W programie Płatnik certyfikat zaktualizuje się automatycznie. Dlatego po uruchomieniu programu koniecznie należy wykonać aktualizację komponentów programu i danych płatnika.

Aby sprawdzić, czy nowy certyfikat ZUS został pobrany do programu, w oknie „Ustawienia przekazu elektronicznego”, w zakładce „Certyfikaty” należy uruchomić przycisk „Weryfikuj teraz”.

Jeżeli  datą obowiązywania certyfikatu jest okres od 2016-10-11 do 2018-10-11,  w zakładce  „Certyfikaty” trzeba uruchomić przycisk „ Pobierz”, a gdy certyfikat się pobierze, kolejno kliknąć przycisk „Wybierz” i wskazać certyfikat z datą  2018-10-01 do 2020-09-30.

Po wybraniu nowego certyfikatu należy wybrać przyciski „Zapisz” i „Ok”, a następnie w górnym menu „Administracja” zaktualizować listy TSL.

W innych oprogramowaniach interfejsowych (poza programem Płatnik) certyfikat należy zaktualizować samodzielnie. W tym celu trzeba pobrać certyfikat ze strony http://www.zus.pl/firmy/program-platnik/pobierz oraz zarejestrować go we właściwym oprogramowaniu.

Źródło: www.zus.pl, oprac. B.O.