W Dzienniku Ustaw z dnia 6 maja 2019 r. pod pozycją 821 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 04.04.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.