Courthouse, gavel and a paragraph symbol. International Court. Protection of business interests and human rights. intellectual property. Justice and legitimacy. Lawmaking. Judicial system

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1359 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086), zwanej dalej „KRO”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.