W Dzienniku Ustaw z dnia 16 lipca 2018 r. pod pozycją 1360 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.06.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155), zwanej dalej „k.p.c.”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.