Judge gavel with Justice lawyers having team meeting at law firm in background. Concepts of law.

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 sierpnia 2019  r. pod pozycją 1460 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 19.07.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360), zwanej dalej „k.p.c.”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.