Courthouse, gavel and a paragraph symbol. International Court. Protection of business interests and human rights. intellectual property. Justice and legitimacy. Lawmaking. Judicial system

W Dzienniku Ustaw z dnia 14 września 2020 r. pod pozycją 1575 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.08.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460), zwanej dalej „k.p.c.”.

W nowym jednolitym tekście k.p.c. uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 15 nowelizacji uchwalonych w okresie od stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 398, z późn. zm.) do maja 2020 r. (Dz.U. poz. 875),
  • wyroku TK z dnia 2 czerwca 2020 r. sygn. akt P 13/19 (Dz.U. poz. 1017),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 30 lipca 2020 r.

Przepisy przejściowe oraz dotyczące innych ustaw, pominięte w nowym jednolitym tekście k.p.c., wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.