W Dzienniku Ustaw z dnia 18 lutego 2020 r. pod pozycją 256 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20.12.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), zwanej dalej „KPA”.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.