W Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2018 r. pod pozycją 1600 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.07.2018 r., w załączniku do którego zawarto nową – urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204), zwanej dalej „K.k.”

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.