W Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1444 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do którego zawarto nową – urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950), zwanej dalej „K.k.”

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.