W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja 2018 r. pod pozycją 1025 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.05.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.