Najważniejszym sposobem wycofania środków zgromadzonych na rachunku PPK jest wypłata – dokonywana na wniosek uczestnika PPK na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.