Przepisy regulujące zasady przyznawania renty rodzinnej zawarte są w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.