„Pracownik został zatrudniony dnia 01.08.2018 r., następnego dnia rano złożył podanie o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Pracownik ma wymiar urlopu 26 dni na rok, czy w związku z tym należy mu się ekwiwalent za 3 dni urlopu, czy data wystawienia świadectwa ma być 01.08.2018?”

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.