Aby otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, płatnik składek powinien złożyć w tym celu wniosek – osobiście, drogą

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.