Jakie ma znaczenie Brexit dla polskich przedsiębiorców i obywateli? Jak będzie wyglądać współpraca Państwa UE z Wielką Brytanią po Brexicie?

W dniu 31.12.2020 r. Wielka Brytania opuściła struktury Unii Europejskiej, w wyniku czego od 01.02.2020 r. Unia liczy o jedno państwo członkowskie mniej, zaczęła obowiązywać Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE oraz rozpoczął się okres przejściowy, który trwać będzie do końca 2020 roku.

Okres przejściowy ma być czasem nawiązania nowych relacji z Wielką Brytanią poprzez wynegocjowanie warunków współpracy gospodarczej od 01.01.2021 roku i zawarcie nowej umowy o wolnym handlu pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią.

Tymczasem do końca trwania okresu przejściowego, czyli do końca bieżącego roku, polscy przedsiębiorcy i obywatele będą mogli korzystać z dotychczasowych uprawnień w relacjach z Wielką Brytanią.

Przede wszystkim Polacy, którzy udają się do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych czy naukowych do końca 2020 roku, będą mogli mieszkać, pracować i uczyć się na dotychczasowych zasadach. Nadto w dalszym ciągu można podróżować na Wyspy i z Wysp na podstawie dowodu osobistego, bez konieczności legitymowania się paszportem.

Mimo Brexitu, Wielka Brytania pozostaje w unii celnej z UE i nadal będzie uczestnikiem wspólnego rynku UE, dlatego nie przewidziano ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu, zachowują ważność pozwolenia celne, obowiązują również obecne zasady odnoszące się do eksportu towarów do Wielkiej Brytanii.

Bez zmian pozostają również dotychczasowe przepisy w zakresie podatków VAT i akcyzy, w tym limity zwolnień dla podróżnych, funkcjonowania podatkowych systemów informatycznych itp., także zasady wykonywania transportu drogowego i lotniczego pomiędzy UE a Wielką Brytanią.

Nadal obowiązuje również wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych dla przedstawicieli zawodów regulowanych.

Brexit nie zmienił też nic dla obywateli brytyjskich mieszkających na terenie Polski w trakcie i po zakończeniu okres przejściowego, bowiem utrzymają oni swoje prawa dotyczące pobytu, wykonywania pracy, dostępu do edukacji, służby zdrowia i usług publicznych.

Trudno wyobrazić sobie na dzień dzisiejszy konsekwencje w przypadku braku porozumienia o Brexicie do końca okresu przejściowego.

Z całą pewnością skutki będą doniosłe i odczuwalne dla każdego, również zwykłego polskiego obywatela. Przykładowo, na gruncie prawa konsumenckiego trzeba będzie się liczyć z koniecznością uiszczenia cła przewozowego i innych podatków pośrednich (np. VAT) w przypadku zakupów przez Internet z Wielkiej Brytanii czy brakiem możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą w Wielkiej Brytanii, np. za pośrednictwem Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Kształt przyszłej współpracy (gospodarczej i nie tylko) państw członkowskich UE ze Zjednoczonym Królestwem będzie dopiero przedmiotem negocjacji i ewentualnej zawartej umowy, dlatego na chwilę obecną pozostaje jedynie czekać i śledzić aktualne doniesienia w tym zakresie. Biorąc pod uwagę jak długo trwały przygotowania do Brexitu i jak szybko została ostatecznie przyjęta umowa o wystąpieniu, można przewidywać, że los przyszłej umowy o wolnym handlu może być niestety podobny, czyli bardzo czasochłonny.

Sandra Grzywocz-Nowak – adwokat

adwokat-grzywocz-nowak.pl

Źródło:biznes.gov.pl; oraz broszura KE „Prawa konsumentów w przypadku braku porozumienia o Brexicie”.