W Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. pod pozycją 1350 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 28.06.2019 r., w załączniku do którego zawarto nową, urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.