W Dzienniku Ustaw z dnia 13 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1383 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do którego zawarto nową, urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2227),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 14 lipca 2020 r.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.