W Dzienniku Ustaw z dnia 16 kwietnia 2018 r. pod pozycją 736 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 23.03.2018 r., w załączniku do którego zawarto nową, urzędowo ujednoliconą wersję ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.