W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2020 r. pod pozycją 1349 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. poz. 1130).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.