Według wstępnego szacunku GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. były o 2,9% wyższe wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r. i jednocześnie o 0,1% niższe niż w lipcu br. Tempo inflacji jest nieco wolniejsze od oczekiwań na poziomie 3%. Szczegółowe dane dotyczące inflacji GUS poda 15 września.

W sierpniu – kolejny miesiąc z rzędu – odnotowano spowolnienie spadku cen paliw do prywatnych środków transportu. Wobec poziomu z sierpnia 2019 r. były one niższe o 12,3% wobec spadków w lipcu o 16,1%. Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny paliw były o 3,3% wyższe niż w lipcu br.

Ponadto w sierpniu (r/r) odnotowano dalsze spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych – do 3% wobec 3,9% w lipcu i 5,7% w czerwcu. Jednocześnie sierpniowy poziom cen żywności i napojów był o 1,1% niższy niż miesiąc wcześniej. W tym czasie ceny nośników energii wzrosły o 4,5% (r/r) wobec wzrostu o 5,1% w lipcu br.

We wrześniu resort rozwoju spodziewa się utrzymania inflacji na poziomie zbliżonym do obecnego, tj. ok. 3% w ujęciu rocznym oraz 0,2% w ujęciu miesięcznym. Zmiana cen żywności powinna pozostać na poziomie z sierpnia. Spodziewany jest także sezonowy wzrost cen odzieży i obuwia oraz wzrost cen w edukacji. Natomiast w związku ze zmniejszeniem popytu wynikającym z zakończenia wakacji nie powinny rosnąć już ceny paliw.

Źródło: MR