58998707 - flags of the united kingdom and the european union.brexit concept.

W obecnej sytuacji pora przeanalizować i zastanowić się nad skutkami „twardego” brexitu. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia jakiejkolwiek umowy kształtującej relacje ze Wspólnotą, wiązać się może z licznymi konsekwencjami podatkowymi również w Polsce. Przestaną obowiązywać swobody przepływu osób, towarów, kapitału i usług.

Należy zauważyć, że w przypadku „twardego” brexitu dotychczasowa wymiana towarowa pomiędzy państwami UE i UK ulegnie diametralnej zmianie. Stanie się tak dlatego, że Wielka Brytania nie zawrze żadnej umowy o partnerstwie opartej na strefie wolnego handlu. Oznacza to, że handel z UK odbywał się będzie na analogicznych zasadach jak z państwem trzecim (tj. spoza UE), czyli obowiązkowe stanie się każdorazowe dokonywanie zgłoszeń celnych oraz przestrzeganie wszystkich pozostałych kontroli granicznych.

Dla polskich przedsiębiorców oznaczać to będzie …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.