MPiT zwraca uwagę, że warto spojrzeć na dynamikę obrotów przez pryzmat walut. Dynamika po 4 miesiącach br. w złotych jest wyraźnie niższa niż w EUR czy USD, co wynika z aprecjacji złotego (o 2,8% w stosunku do EUR i o ok. 15% do USD, r/r).

Tabela. Obroty towarowe Polski ogółem w okresie I-IV 2017 r. i I-IV 2018 r. wyrażone w USD, EUR i PLN.

Obroty towarowe Polski ogółem w okresie I-IV 2017 r. i I-IV 2018 r. wyrażone w USD, EUR i PLN.

Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS.

Eksport do UE wzrósł o 5,4% (do 56,3 mld EUR), w tym do Niemiec o 6,8%, Czech o 3,8%, Francji o 5,6% oraz Niderlandów o 5,9%. Spadek natomiast zanotowano w sprzedaży m.in. do Wielkiej Brytanii (o 1,2%) oraz Włoch (o 4,5%).

Sprzedaż na pozostałe (pozauniujne) rynki rozwinięte gospodarczo wzrosła o 2,1% (do 4,7 mld EUR). Na ten wynik złożyły się z jednej strony dynamiczne wzrosty sprzedaży m.in. do USA (o ok. 15%) oraz Izraela (o ok. 8,5%), z drugiej zaś jego spadki do Norwegii (o 7,5%), Szwajcarii (o ok. 6%) oraz Kanady (o ok. 8,5%).

Pierwsze 4 miesiące br. to okres dalszego odbudowywania pozycji krajów WNP w naszym eksporcie. W analizowanym okresie sprzedaż do tej grupy państw wzrosła o 7,2% (do 4,1 mld EUR), co zaowocowało zwiększeniem ich udziału w naszej całkowitej sprzedaży do 5,8%. Wśród ważniejszych krajów WNP najszybciej zwiększył się wywóz do Rosji (o 12,6%) oraz Kazachstanu (o ok. 7%).

Wolniej niż przeciętnie zwiększył się eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 1,5% (do blisko 5 mld EUR). Tradycyjnie w tej grupie państw istniały duże dysproporcje w dynamice sprzedaży. Np. spadła ona do Chin (o 9,5%) czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ok. 15%), a z drugiej strony dynamicznie wzrosła do Arabii Saudyjskiej (o 23,5%), Indii (o ok. 13%) czy Tajlandii (ponad 2-krotnie). Na główny rynek z tej grupy krajów, Turcji sprzedaż z kolei wzrosła o 3,5%.

W przekroju towarowym szybko rosła sprzedaż kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części (o 11,5%), tworzyw sztucznych i artykułów z nich (o 8,7%), wyrobów z żeliwa i stali (o 11%), paliw mineralnych (o 10,7%) oraz mięsa i podrobów jadalnych (o ok. 13,5%).

Źródło: www.mpit.gov.pl