5,8% tyle wyniosło bezrobocie w sierpniu w Polsce – jak informuje Główny Urząd Statystyczny.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w sierpniu 2018 r. spadła o 15,9% w stosunku do poprzedniego roku i aż o 3,5% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Ubyło też  bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy: z 961,8 tys. osób w lipcu do 958,6 tys. w sierpniu 2018 roku. W sierpniu br. stopa bezrobocia wyniosła 5,8%, co oznacza spadek o 0,1 pkt proc. z poziomu 5,9% w lipcu.

Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w żadnym z województw stopa bezrobocia nie przekroczyła 10%. W porównaniu z lipcem br. spadła w:

  • kujawsko-pomorskim (8,8%) oraz
  • łódzkim (6,2%).

Wzrosła natomiast tylko w jednym województwie, w pomorskim (4,2%). W pozostałych województwach stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie.

Według GUS, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. wyniosło 6,2 mln osób i było o 3,4% wyższe niż przed rokiem (i o  3,5% niż wyższe w lipcu br.). Pracy przybyło szczególnie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 7,8%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,1%.), budownictwie (o 5,2%.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,6%) oraz informacji i komunikacji (o 4,2%).