Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w końcu II kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 164,7 tys.

Liczba ta była większa niż w końcu I kwartału o 12,3 tys., tj. o 8,1%. W porównaniu z końcem II kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy była większa o 42,7 tys., tj. o 35,0%.

W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 42,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy. W II kwartale 2018 r. utworzono o 34,9% mniej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale o 1,7% więcej niż rok wcześniej. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy była bliska 168 tys.

W okresie II kwartału 2018 r. zlikwidowano 58757 miejsc pracy,. o 33,2% mniej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale i o 3,5% mniej niż w II kwartale 2017 r.

źródło: GUS

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.