W końcu I kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy w jednostkach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 142,5 tys. i była większa niż w końcu IV kwartału 2018 r. o 3,3 tys., tj. o 2,3%. W porównaniu z końcem I kwartału 2018 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 10,0 tys., tj. o 6,5%. Pod koniec I kwartału 2019 r. nieobsadzonych było jeszcze 30,7 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.