aged couple of pensioners talking with employee at office

„Zatrudniamy pracownika od 1994 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Od 06.07.2018 r. zamierza zwolnić się na mocy porozumienia stron ze względu na przejście na emeryturę. Ponownie planujemy go zatrudnić od 10.07.2018 r. Czy możemy na czas określony zasadą 3/33 czy na jakich zasadach, dowolnych?”

Mając na uwadze stan faktyczny opisany w pytaniu stwierdzić należy, że …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.