Zadaj pytanie ekspertowi

Zanim zadasz pytanie, poszukaj odpowiedzi na portalu w naszej WYSZUKIWARCE.

Usługa dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy wiadomość z informacją o zamieszczeniu odpowiedzi oraz linkiem, pod którym będzie ona dostępna. Odpowiedzi na pytania napływające od użytkowników portalu będą udzielane – co do zasady – w okresie 21 dni roboczych od dnia przesłania pytania. Termin 21 dni, o którym wyżej mowa, może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, związanych w szczególności z okresowym przekroczeniem średniej liczby nadsyłanych pytań do Ekspertów. Łączna liczba odpowiedzi udzielanych jednemu użytkownikowi może ulec ograniczeniu z uwagi na konieczność zapewnienia innym użytkownikom dostępu do odpowiedzi w wyżej określonym terminie 21 dni.

Zadaj pytanie!


Existing Users Log In
   

Kto podlega badaniom lekarskim?

„Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudnia pracownika, więc staje się pracodawcą. W takim razie, czy ten pracodawca powinien odbyć wstępne badania lekarskie? Pracodawca będzie tak samo wykonywać pracę w swoim przedsiębiorstwie jak pracownik.” Odpowiedź na...

Wymiar urlopu po ustaniu zatrudnienia

„Czy pracodawca ma obowiązek przeliczyć ponownie wymiar urlopu, gdy pracownik dostarczy dyplom ukończenia szkoły wyższej po ustaniu zatrudnienia? Pracownik zwolnił się w marcu i stwierdził, że miał za mało naliczonego urlopu. Ze świadectw pracy...

Konsumenci: prawo odstąpienia od umowy

Zakup towarów w cenie promocyjnej i zwrot kupionych rzeczy i rezygnacja z podpisanej umowy. Jakie obowiązują nas i przedsiębiorców terminy zwrotów rzeczy i płatności? „Podpisano umowę kupna 4 rzeczy na pokazie pewnej firmy (pokaz odbył...

Atak nożownika w drodze do pracy

„Atak na pracownika w drodze do lub z pracy. Osoba wracająca z pracy została zaatakowana przez nożownika i posiada rany. Czy można to traktować jako wypadek z pracy do miejsca zamieszkania?” Tak. Zgodnie bowiem z...

Rozwiązanie umowy o pracę na chorobowym?

„Pracownik jest zatrudniony od dnia 01.09.2017 rok, na czas określony do 31.08.2018 r. W miesiącu wrześniu pracownik już przebywał na L4 od 25.09.2017 r. do 25.10.2017 r. W listopadzie też przebywał na zwolnieniu chorobowym...

Najem komercyjny, a wynajem prywatny i rozliczenia podatkowe

Nieruchomości: rozróżnienie najmu prywatnego od najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na budowie mieszkań i lokali. „Prowadząc działalność gospodarczą polegającą na budowie domów i sprzedaży ich, czasem jest wynajem oraz wynajmując prywatnie, jako osoba...

Brak aktualnego orzeczenia lekarskiego pracownika

„Kiedy dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego nie stanowi przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy?” Zgodnie z ... (...) art. 229 § 4 Kodeksu pracy - „pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia...

Udostępnianie danych dziecka w przedszkolu

Czy istnieje podstawa prawna dla urzędnika do kierowania pytań dotyczących adresów zamieszkania/zameldowania dziecka? Chodzi o dotacje celowe dla przedszkola. „Nasze przedszkole jest placówką niepubliczną. Z naszych usług korzystają również dzieci spoza naszej gminy X. W...

Praca na wysokości

„Praca w studzience kanalizacyjnej, a praca na wysokości. Czy wchodzenie do studzienki kanalizacyjnej z asekuracją w postaci trójnogu z wyciągarką samohamowną i przypiętą do szelek bezpieczeństwa linką jest pracą na wysokości i pracownik podlega...

Długotrwała choroba, zwolnienie lekarskie i świadczenie rehabilitacyjne

Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w okresie ochronnym? „Zatrudniony jest pracownik na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracownik urodził się 1959 r. (kobieta). Od 23.08.2017 r. do 20.02.2018 r. -...

Wypadek w drodze do pracy

„Czy jako wypadek w drodze do pracy z domu można zaliczyć inne miejsca niż adres zameldowania? Np. droga z hotelu, od domu dziewczyny, czy z miejsca zamieszkania tymczasowego (wynajem domu/mieszkania)?” Zgodnie z ... (...)  art. 57b ust....

RODO w instytucjach publicznych

„Jak w stosunku do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wyglądają nowe przepisy RODO?” Od 25 maja zacznie obowiązywać rozporządzenie ... (...) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku...

Utrata ważności badań lekarskich

Badania lekarskie i ważność badań okresowych pracowników. „Pracownikowi kończy się ważność badań okresowych w czasie delegacji, która została przedłużona - delegacja poza UE. Czy w takim razie można wysłać pracownika na badania okresowe w danym...

Prawo do urlopu wypoczynkowego

„Osoba zatrudniona jest na umowę o pracę. Wraca po urlopie wychowawczym do firmy (po 2 latach od zakończenia urlopu rodzicielskiego). Czyli osoba nie była w pracy 3 lata i należy się jej zaległy urlop...

Pracownik nie przychodzi do pracy – jak postąpić?

„Pracownik nie stawia się do pracy bez usprawiedliwienia od 6 dni brak z nim kontaktu (choroba alkoholowa). Proszę podać najlepsze opcje prawne rozwiązania umowy z pracownikiem?” W stanie faktycznym przedstawionym przez Czytelnika ... (...) najszybszą opcją...

Zmienny wymiar czasu pracy i obliczenie wynagrodzenia

Jak wyliczyć wysokość wynagrodzenia nauczyciela w zależności od zmieniającego się wymiaru czasu jego pracy? „Jakie wynagrodzenie należy wypłacić nauczycielowi za ferie i wakacje w sytuacji, gdy jest zatrudniony na czas nieokreślony na 10/18 etatu? W...

Szkoły: czy możliwe jest zatrudnienie dyrektora na pół etatu?

„Stowarzyszenie prowadzi publiczną szkołę podstawową i zatrudnia w niej dyrektora szkoły. Teraz otwiera przedszkole i chce zatrudnić w nim dyrektora. Dyrektorem ma być ta sama osoba która, jest dyrektorem w szkole. Dyrektor szkoły ma...

Nieobecność dyrektora placówki i zmiana statutu

Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego o charakterze upoważniającym i umocowanie do czynności zwykłego zarządu. „Jestem osobą prowadzącą i jednocześnie dyrektorem niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W związku z problemami zdrowotnymi, planuję dłuższe zwolnienie lekarskie. W jaki sposób osoba mnie...

Dokumentacja szkolna

„Proszę o podanie wykazu dokumentów, jakie powinny sporządzać przedszkole i szkoła niepubliczna. Mam tu na myśli wszystkie dokumenty potwierdzające działalność placówki, sposoby realizacji podstawy programowej, diagnozowania, ewaluacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itp. Obie placówki są placówkami...

Najdroższe i najtańsze miasta świata

Ranking kosztów życia przygotowywany na bieżąco przez Expatistan klasyfikuje ponad 300 miast z całego świata. Składa się na niego ponad 50 kategorii cenowych - m.in. wynajmu mieszkań, jedzenia, najpopularniejszych produktów, usług, transportu czy opieki...