22 C
Warszawa
środa, Wrzesień 19, 2018

Zadaj pytanie ekspertowi

Zanim zadasz pytanie, poszukaj odpowiedzi na portalu w naszej WYSZUKIWARCE.

Usługa dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Na podany w formularzu adres e-mail prześlemy wiadomość z informacją o zamieszczeniu odpowiedzi oraz linkiem, pod którym będzie ona dostępna. Odpowiedzi na pytania napływające od użytkowników portalu będą udzielane – co do zasady – w okresie 21 dni roboczych od dnia przesłania pytania. Termin 21 dni, o którym wyżej mowa, może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, związanych w szczególności z okresowym przekroczeniem średniej liczby nadsyłanych pytań do Ekspertów. Łączna liczba odpowiedzi udzielanych jednemu użytkownikowi może ulec ograniczeniu z uwagi na konieczność zapewnienia innym użytkownikom dostępu do odpowiedzi w wyżej określonym terminie 21 dni.

Zadaj pytanie!


Existing Users Log In
   

Obniżka pensum możliwa w przypadku niepełnosprawnego nauczyciela

Od 1 września 2018 r. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności stanowi podstawę do ... (...) obniżenia wymiaru czasu pracy nauczyciela. To efekt zmian w Karcie Nauczyciela, wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Do tej...

Ochrona danych osobowych w szkole zaocznej

„Czy zgodny z RODO jest nakaz starosty o przesyłaniu w dniu zajęć w szkole zaocznej listy z podpisami słuchaczy?” Jest to ... (...) zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r....

Pensum łączone zastępcy dyrektora

„Zastępca zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy i ma kwalifikacje bibliotekarza i nauczyciela. Dyrektor przydzielił mu 8 godzin biologii i 2 godziny biblioteki. Zastępca ma obniżkę w wysokości do 9 godzin. Ile wynosi...

Awans zawodowy nauczyciela

„Czy nauczyciel kontraktowy, zatrudniony na zastępstwo, może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego? Zatrudnienie na cały etat.” Zgodnie z ... (...) art. 10 ust. 2 Karty Nauczyciela, z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, rozpoczynającą pracę w...

Wniosek o dotacje oświatowe

„Czy warunkiem otrzymania dotacji od września następnego roku jest również przesłanie SIO (ze stanem zerowym w aktualnym roku) dla tej szkoły?” Tak, co wynika z ... (...) treści art. 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie...

Umowy cywilne dla nauczycieli to wyjątki

„Jak obliczyć etat dla nauczyciela szkoły zaocznej - 15 godzin na cały semestr?” Zgodnie z ... (...) art. 10a Karty Nauczyciela, który został wprowadzony do tej ustawy z dniem 01.09.2018 r. w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego,...

Ograniczenie etatu na urlopie zdrowotnym a wynagrodzenie

Czy w takim przypadku należy obniżyć pensję nauczyciela? Czy urlop dla poratowania zdrowia nie chroni przed zwolnieniem? „Nauczycielka mianowana przebywa na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia od grudnia 2017 roku do listopada 2018 r. W...

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

„W przedszkolu został zatrudniony nauczyciel na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Chce rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego czy musi mieć podpisana umowę na dwa lata na czas określony żeby rozpoczął staż? W przedszkolu w perspektywie...

Urlop wypoczynkowy: wykorzystanie, udzielanie i wypłata ekwiwalentu, co stanowią przepisy?

Sezon urlopowy jeszcze jest w pełni - dowodem na to jest letnia pogoda i wyjazdy wielu Polaków, tak by chociaż do końca września wykorzystać zaległe urlopy jeszcze z 2017 roku. Zachęcamy zatem do zapoznania się...

Świadectwo pracy i jego treść

„Jeżeli pracownik korzystał z urlopu wychowawczego i w piśmie ma podstawę prawną: rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 17.07.1981 w sprawie urlopów wychowawczych (Dz.U. Nr 19 poz. 19), to taką też wypisuję na świadectwie czy...

Dokumentacja RODO w niepublicznym przedszkolu

„Chciałabym zapytać o dokumentację RODO jaka obowiązuje w naszym niepublicznym przedszkolu. Czy jesteście Państwo w stanie skompletować całość takich dokumentów? Interesuje mnie również szkolenie w tym zakresie i szkolenie dla pracowników odnośnie RODO.” Przede wszystkim...

Nowe zasady zatrudniania nauczycieli

„Czy osoby/nauczycieli w szkołach policealnych, którzy wykładają przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym też trzeba od 01.09.2018 r. zatrudnić na umowę o pracę? Czy można na umowę zlecenie tak jak było to do...

Podważenie decyzji ZUS

„Otrzymałem decyzję z ZUS-u o rozliczeniu renty rodzinnej z dnia 06.08.2018 r., która wykazuje że przyznano mi rentę po żonie, nie doliczając prowadzenia działalności gospodarczej, a teraz twierdzą że mi się nie należało. Czy...

Usługi oświatowe nauczyciela

„Stowarzyszenie prowadzi niepubliczne przedszkole i otrzymuje dotacje 75% z urzędu gminy. Czy od początku września 2018 roku przedszkole, może zatrudnić z odpowiednim wykształceniem nauczycielkę do przedszkola, która prowadzi działalność gospodarczą i może wystawić rachunek/fakturę...

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

„Nauczyciel, którego zatrudnieniem jestem zainteresowana przebywa na takim świadczeniu. W przepisach jest napisane, że do chwili osiągnięcia wieku emerytalnego nie może podjąć pracy jako nauczyciel w państwowych szkołach. Czy to oznacza, że w szkołach...

Zmiana ustawy o opłatach sądowych

Chodzi m.in. o wprowadzenie opłaty od wniosku od uzasadnienia wyroku i podwyższenia innych opłat, co miałoby zniechęcać obywateli od wytaczania błahych spraw sądowych, ale z drugiej strony pewnie istotnie może ograniczyć dostęp do sądów. Pod...

Szybsze przedawnienie długów

Ważne zmiany w Kodeksie cywilnym w zakresie przedawnienia roszczeń oraz w Kodeksie postępowania administracyjnego w przedmiocie egzekucji. W dniu 09.07.2018 r. weszły w życie istotne zmiany w Kodeksie cywilnym w zakresie przedawnienia roszczeń oraz w...

Komu należy się zasiłek z ZFŚS?

„W naszym regulaminie ZFŚS, osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są miedzy innymi dzieci własne, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do czasu ukończenia studiów lub osiągnięcia samodzielności finansowej (podjecie pracy),...

Zatrudnienie nauczyciela religii

„Prowadzę małe przedszkole stowarzyszeniowe. Zajęcia religii są zajęciami nieobowiązkowymi. Odbywają się poza realizacją podstawy programowej. Czy można więc nauczyciela religii zatrudnić na umowę zlecenie, czy rodzice za takie zajęcia mogą płacić? Jeżeli tak to...

Dofinansowanie szkoleń

„Od niedawna prowadzę niepubliczne liceum ogólnokształcące. Zamierzam wziąć udział w płatnym szkoleniu. W związku z VAT poproszono mnie o złożenie oświadczenia zawierającego następującą treść: mająca charakter usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego, jest finansowana, prosimy zaznaczyć...