W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 857 opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia (MZ) z dnia 30.04.2020 r., w załączniku do którego zawarto jednolity tekst rozp. MZ z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. poz. 1217).

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.